Proces zaszeregowania obiektu hotelarskiego

Aby wstąpić o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego, czeka nas nieco formalności. Należy mieć na uwadze, że nie ma obowiązku występowania o oficjalne zaszeregowanie, jednak naturalnie nie jest potem możliwe tytułowanie się hotelem jeśli oficjalnie nie spełni wymogów zaszeregowania przez Urząd Marszałkowski. Za zaszeregowanie obiektów hotelarskich oraz za ich ewidencję odpowiedzialny jest Marszałek Województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.

Co powinien zawierać wniosek składany przez przedsiębiorcę?

Wniosek, który należy złożyć do właściwego organu, powinien zawierać:

 • Nazwę oraz siedzibę lub imię i nazwisko, a także adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem.
 • Nazwę obiektu.
 • Określenie położenia obiektu oraz jego adres.
 • Opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia wymagań dla rodzaju i kategorii przez ten obiekt.
 • Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.
 • Wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii.

Co można dołączyć do wniosku?

Do wniosku dla hotelu na dole strony można dołączyć np.:

 • Opis obiektu – arkusz wymogów wnioskowanego obiektu i kategorii obiektu hotelarskiego.
 • Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług.

Co jeszcze dołączyć do wniosku?

Ponadto do wyżej wymienionych załączników należy dołączyć w postaci odpisu lub poświadczonej kserokopii:

 • Decyzję o pozwoleniu na budowę (ewentualnie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzję o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu) wraz z potwierdzonym zawiadomieniem właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania obiektu.
 • Aktualną opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • Aktualną opinię właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej.
 • Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań.
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorcy.
 • W przypadku zaistnienia odstępstw, wpis do rejestry zabytków lub wykazu zabytków architektury i budownictwa.W jakich okolicznościach organ prowadzący może wykreślić obiekt z ewidencji?

Wykreślenie obiektu z ewidencji następuje przez organ prowadzący ewidencję, jeśli:

 • Obiekt przestał spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe lub inne.
 • Przedsiębiorca nie rozpoczął świadczenia usług hotelarskich po upływie ważności promesy.
 • Przedsiębiorca zaprzestał na okres dłuższy niż 1 rok świadczenia usług hotelarskich.
 • Przedsiębiorca uzyskał decyzję o zaszeregowaniu obiektu wpisanego do ewidencji prowadzonej przez wójta do rodzaju i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa.
 • Przedsiębiorcą świadczącym usługi hotelarskie była jednostka organizacyjna, która uległa likwidacji.
 • Przedsiębiorca zmarł, a jego następcy prawni nie zgłosili zamiaru świadczenia usłuh hotelarskich.

Więcej wartościowych informacji możesz znaleźć również w naszym głównym portalu turystycznym Visiton, który skupia oferty na urlop w Polsce. Wygodna wyszukiwarka, możliwość wyszukiwania po obszarze i wiele innych nowości. Dodatkowo, Visiton posiada rozwinięty dział “porad” gdzie można znaleźć wartościowe artykuły szerzej opisujące zagadnienia opisane tutaj. Wejdź i przekonaj się.

NAJNOWSZE WPISY
REKLAMA , BO ŻYĆ Z CZEGOŚ TRZEBA
KONIEC REKLAMY ;-)
WSPIERAMY CZTERY ŁAPY

Ośrodek Jelonki niesie pomoc zwierzętom dzikim, chorym i po wypadkach. Przeczytaj więcej o Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki TUTAJ

Spodobał się artykuł? No to szybciutko sharuj!:

Facebook
Pinterest
Skype
WhatsApp
Email
Michał
Autor bloga i maruda hotelowa. Jeśli masz jakieś sugestie jak rozwinąć bloga lub chciał(a) byś zaproponować artykuł - pisz śmiało, na pewno się odezwę ;-) kontakt [at] trochetutrochetam.pl