Popularne pojęcia stosowane w hotelarstwie

Czym jest hotelarstwo? Hotelarstwo jest społecznie zorganizowaną działalnością usługową polegającą na udzielaniu gościny przyjezdnym. Zaspakaja ono potrzebę odpoczynku, pożywienia, noclegu, opieki nad zdrowiem, higieny, a

więcej...