Organizacje i stowarzyszenia hotelarskie

Kiedy powstały pierwsze organizacje oraz stowarzyszenia zrzeszające właścicieli hoteli?

Pierwsze takie stowarzyszenia i organizacje zaczęły pojawiać się pod koniec XIX wieku, wraz z dynamicznym rozwojem usług hotelarskich.

Jakie są główne cele działania stowarzyszeń?

 • Ochrona interesów hotelarzy,
 • Działanie na rzecz poprawy jakości usług hotelarskich,
 • Reprezentowanie wspólnych interesów branży hotelarskiej,
 • Udzielenie rekomendacji sowim członkom,
 • Lobbing na rzecz kreowania norm prawnych,
 • Prowadzenie kursów oraz szkoleń,
 • Prowadzenie statystyk,
 • Wydawanie wydawnictw branżowych.

Kto jest członkiem organizacji hotelarskich?

Członkami organizacji hotelarskich są:

 • Właściciele i zarządcy przedsiębiorstw hotelarskich,
 • Osoby fizyczne,
 • Firmy turystyczne,
 • Szkoły hotelarskie,
 • Inne firmy mające związek z usługami hotelarskimi.Kiedy powstała pierwsza organizacja?

Pierwsza międzynarodowa organizacja hotelarska została założona w 1869 roku w Niemczech i nasiła nazwę Internatinaler Hotelbesitzerverein. Razem z organizacją Alliance Internationale de l’hostelliere (która powstała w 1921 roku) połączyły swoje siły w 1946 roku i dały początek największemu istniejącemu do dziś stowarzyszeniu Association Internationale de l’Hotelliere/International Hotel Association (AIH/IHA). Obecnie to stowarzyszenie nosi nazwę IH&RA (Międzynarodowe Zrzeszenie Hoteli i Restauracji).

Jakie są główne cele oraz zadania IH&RA?

Do głównych zadań organizacji IH&RA należy:

 • Ochrona zawodowych i osobisty interesów właścicieli, a także pracowników hoteli i restauracji,
 • Podnoszenie kwalifikacji personelu hotelowego poprzez szkolenia,
 • Prowadzenie statystyk branżowych,
 • Integracja oraz zrzeszanie narodowych organizacji hotelarskich z całego świata,
 • Stałe podnoszenie jakości, reputacji oraz standardu hoteli,
 • Wydawanie międzynarodowego spisu hoteli, biur podróży oraz innych publikacji.

Czym jest HOTREC?

HOTREC jest to organizacja reprezentująca interesy narodowych stowarzyszeń hotelarzy, właścicieli kawiarni oraz restauratorów w Unii Europejskiej, krajach stowarzyszonych oraz Europejskiej Strefie Ekonomicznej.

Jakie cele ma HOTREC?

Celem organizacji HORTEC jest?

 • Rozszerzenie współpracy pomiędzy jej członkami,
 • Monitorowanie problemów europejskiego sektora gastronomicznego,
 • Obrona interesów członków,
 • Współpraca z sektorem turystycznym.

Jakie są najważniejsze organizacje hotelarskie Polskie?

Do najważniejszych Polskich organizacji hotelarskich zalicza się:

 • Polskie Zrzeszenie Hoteli (PZH),
 • Polska Izba Hotelarska (PIH).

Jakie są cele i zadania PZH?

 • Ochrona interesów zawodowych, gospodarczych i podatkowych, a także warunków pracy hotelarzy i gastronomików.
 • Przestrzeganie i rozwijanie zasad etyki zawodowej hotelarzy.
 • Utrwalanie tradycji i polskiej gościnności.
 • Upowszechnianie wiedzy o prawach warunkach funkcjonowania hotelarstwa i gastronomii w kraju i za granicą.
 • Reprezentowanie polskiego hotelarstwa w kraju i za granicą.
 • Prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kultury.
 • Upowszechnianie wiedzy zawodowej.
 • Współpraca ze szkołami.

Jakie są cele i zadania PIH?

 • Podejmowanie działań na rzecz tworzenia warunków rozwoju hotelarstwa w Polsce.
 • Popieranie kształcenia zawodowego w zakresie hotelarstwa (organizowanie praktyk szkoleniowych dla uczniów, studentów i pracowników hoteli).
 • Wspieranie inicjatyw gospodarczych w hotelarstwie.
 • Doskonalenie wiedzy zawodowej (organizowanie kursów dokształcenia zawodowego).
 • Organizowanie dyskusji zawodowych.
 • Organizowanie i prowadzenie szkół hotelarskich średnich i wyższych.
 • Informowanie o funkcjonowaniu hoteli.

Więcej wartościowych informacji możesz znaleźć również w naszym głównym portalu turystycznym Visiton, który skupia oferty na noclegi w Polsce. Wygodna wyszukiwarka, możliwość wyszukiwania po obszarze i wiele innych nowości. Dodatkowo, Visiton posiada rozwinięty dział “porad” gdzie można znaleźć wartościowe artykuły szerzej opisujące zagadnienia opisane tutaj. Wejdź i przekonaj się.

NAJNOWSZE WPISY
REKLAMA , BO ŻYĆ Z CZEGOŚ TRZEBA
KONIEC REKLAMY ;-)
WSPIERAMY CZTERY ŁAPY

Ośrodek Jelonki niesie pomoc zwierzętom dzikim, chorym i po wypadkach. Przeczytaj więcej o Ośrodku Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Jelonki TUTAJ

Spodobał się artykuł? No to szybciutko sharuj!:

Facebook
Pinterest
Skype
WhatsApp
Email
Trochę tu Trochę tam